NAVKAR MANTRA

Namo Arihantanam
Namo Siddhanam

Namo Ayariyanam

Namo Uvajjhayanam
Namo Loe Savva-sahunam


Eso Panch Namokaro

Savva-pavappanasano

Manglananch Savvesim

Padhaman Havei Mangalam

PRABHUJI MAHARA PREM TI NAMU

 
Prabhuji Mahara, Prem Thi Namu, Murti Tahari, Joi Ne Tharu,
Arara O Prabhu..!! Pap Me Karya, Shu Thase Have Mahari Dasha?
Mate O Prabhu, Tamne Vinavu, Tarjo Have, Jinaji Ne Stavu
Dina Nathji, Dukh Kapjo, Bhavik Jivane Moksh Aapjo..!!

Arhanto Bhagwant Indra

अर्हन्तो भगवंत ईन्द्रमहिताः सिद्धाश्र्च सिद्धिस्थिताःआचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।श्री सिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाःपंचैः ते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् ।।

HUM KO MANN KI SHAKTI DENAHum Ko Man Ki Shakti Dena, Man Vijay Kare
Dusaron Ki Jay Se Pehle, Khud Ko Jay Kare.

Bhed-bhaav Apne Dil Se Saaf Kar Sake
Doston Se Bhool Ho To Maaf Kar Sake;
Jhooth Se Bache Rahe, Sach Ka Dum Bhare
Dusaron Ki Jay Se Pehle, Khud Ko Jay Kare.

UVASAGGAHARAM STOTRA


UVASAGGA-HARAM PASAM,
PASAM VANDAMI KAMMA-GHANA MUKKAM;
VISAHARA VISA NINNASAM,
MANGALA KALLANA AVASAM. (1)

MARO MUJARO (SHANTINATH BHAGWAN)
Maro Mujaro..(3) Lyone Raaj, Sahib, Shanti Saluna.
Achirajina Nandan Tore, Darishan Hete Avyo,
Samkit Riz Karone Swami, Bhakti Bhetanu Lavyo
Maro Mujaro..(3) Lyone Raaj, Sahib, Shanti Saluna.